Uitbreiding Al Qalam

14-02-2020
Salaam aleikoem beste ouders,
Onze school groeit alhamdullilah uit z'n voegen. We hebben momenteel 500 leerlingen en een wachtlijst. Om al onze leerlingen les te kunnen geven staan er al een paar jaar 4 noodlokalen. De semi permanente noodlokalen voldoen prima, maar zijn niet optimaal gezien o.a. de afstand tot het hoofdgebouw. We onderhandelen nu al een paar jaar met de gemeente Gouda om permanente uitbreiding te krijgen, dus om bij te bouwen. Aan dat proces komt nu een einde inshaaallah. Volgende week woensdag zal de gemeenteraad stemmen over het integrale huisvestingsplan, waarin wij alhamdullilah zijn opgenomen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, en daar ziet het naar uit, zal dat voor ons betekenen dat we de school met ongeveer 400m2 mogen uitbreiden op eigen terrein. Waarschijnlijk zal er op het dak of op palen boven het plein worden gebouwd. Voor de meest optimale oplossing zal uiteraard een architect worden ingeschakeld. We danken Allah subhanalah wa ta'ala voor zijn gunsten. Hij Die ons voorzag van zicht, gehoor, gezondheid en veiligheid. Hij Die alles op aarde dienstbaar heeft gemaakt voor ons. Hij waarvan de gunsten niet op te sommen zijn.

Said Boukayouh