Bereikbaarheid

Hebt u vragen of zorgen dan stellen we het op prijs dat u dit persoonlijk bespreekt en daarover contact opzoekt.
Het personeel is goed te bereiken via het ouderportaal. Middels dit medium kunt u de leerkracht een bericht sturen, waarop snel geantwoord zal worden. Ook het verzoek tot een belafspraak of een afspraak op school kan via het ouderportaal worden gedaan.

Vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur zijn de leerkrachten op school bereikbaar en ook na schooltijd zijn zij aanspreekbaar voor een korte boodschap. 

 
Soort contact Hoe gaan wij hiermee om
Per ouderportaal Personeel beantwoordt berichten op hun werkdagen tot 17.00 uur.
Per mail (geen privémail, alleen schoolmail) Bevestiging binnen twee werkdagen en inhoudelijk binnen een week.
Per telefoon*
* Alleen bereikbaar via schoolnummer
 Al Qalam: 0182 553965
Bereikbaarheid van de leerkrachten tussen 8.15 - 8.30 uur en tussen 15.15 -16.15* uur op de werkdagen
en in noodgevallen buiten deze tijden bereikbaar op werkdagen.  *Tenzij er een vergadering of overleg is
Extra gesprek (formeel) Altijd volgens afspraak, tenzij noodgeval.
Gesprek (informeel) Kort  na schooltijd max. 5 minuten
Voor korte mededeling o.i. d Bij voorkeur niet voor schooltijd.

Indien u iemand van de directie wilt spreken kunt u een mail sturen naar: info@al-qalam.nl
Indien u vragen heeft over onze bereikbaarheid dan horen we dat graag.