Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt elk schooljaar een leerling gekozen die de belangen van de groep wil behartigen. De leerlingenraad vergadert elke eerste maandag van de maand en van het elke vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met hun eigen groep. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de  directeur. 

 
Belangrijke uitgangspunten zijn:
- De leerlingen een volwaardige inbreng geven op school.
- De leerlingen inspraak geven.
- De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
- De betrokkenheid van de leerlingen vergroten.
 
Zaken waarover de leerlingenraad o.a. advies over mag uitbrengen zijn:
- Het gebruik en inrichting van de schoolpleinen en het gebruik van het schoolgebouw.
- Advies bij de organisatie van de schoolreisjes.
- Bevindingen bij gebruik van lesmethoden.
- Veiligheid op school.
 
In schooljaar 2021-2022 wordt de leerlingenraad gevormd door de volgende leerlingen:

5a Ibrahim 
5b Yameen  
5c Neyla 
6a  Inara
6b Rihane
7a Manaar 
7b Abdullah 
7c Anisha 
8a Marwa
8b Zainab 
8c Henna