Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt elk schooljaar een leerling gekozen die de belangen van de groep wil behartigen. De leerlingenraad vergadert elke eerste maandag van de maand en van het elke vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met hun eigen groep. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de  directeur. 

 
Belangrijke uitgangspunten zijn:
- de leerlingen een volwaardige inbreng geven op school.
- de leerlingen inspraak geven.
- de leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
- de betrokkenheid van de leerlingen vergroten.
 
Zaken waarover de leerlingenraad o.a. advies over mag uitbrengen zijn:
- het gebruik en inrichting van de schoolpleinen en het gebruik van het schoolgebouw.
- advies bij de organisatie van de schoolreisjes.
- bevindingen bij gebruik van lesmethoden.
 
Dit schooljaar wordt de leerlingenraad gevormd door de volgende leerlingen:

5a    Sofia
5b    Zakaria
6a    Miriam
6b    Oumaima
6c    Lina
7a    Layan
7b    Ramzi
7c    Esmae
8a    Yasmine
8b    Asad