Plusgroep

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van leerlingen. Sommige kinderen hebben wat meer uitleg nodig of wat meer oefening en andere kinderen juist wat minder.
Op Al Qalam zijn we vanaf het moment dat kinderen naar school gaan alert op de onderwijsbehoefte. Sommige kleuters hebben bij binnenkomst al een duidelijke ontwikkelvoorsprong ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes en bij sommige andere kinderen wordt dit pas wat duidelijker als ze langer op school zitten.

Op het moment dat een leerling meer nodig lijkt te hebben dan de leerkracht in de klas kan aanbieden, dan kan de leerling door de leerkracht en in overleg met ouders, bij de intern begeleider worden aangemeld voor onze eigen interne plusklas. Deze plusklas is voor kinderen die het nodig hebben om regelmatig met gelijkgestemden te werken, kinderen die ook op een hoger denk- en werkniveau zitten dan de meeste kinderen. Door deze kinderen 1x in de week bij elkaar te zetten kan er gewerkt worden aan verschillende competenties.

Naast deelname aan de plusklas zullen deze kinderen het reguliere werk compact aangeboden krijgen. Dat betekent dat zij voorafgaand aan een blok getoetst worden en alleen de onderdelen met hun eigen klas meedoen die ze nog niet beheersen. Daarnaast krijgen ze een verbredend en verdiepend aanbod.