wachtlijst

Wachtlijsten

Alle groepen zitten op voor schooljaar 2020-2021 helemaal vol, we nemen dan ook geen kinderen meer aan.

Wel is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor het schooljaar 2021-2022. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directeur, na toestemming van het bestuur, besluiten om af te wijken van de procedure. 
 

Hoe werkt de wachtlijst?

Nadat het maximaal per jaar in te schrijven aantal leerlingen is bereikt worden de leerlingen op volgorde van aanmelding ingeschreven op de wachtlijst. Het kind krijgt een voorlopige plek op die lijst. Wanneer er op de lijst van geplaatste kinderen ruimte komt (door bijv. een verhuizing), wordt u door de school gebeld als u bovenaan de wachtlijst staat. 

Mocht u meer willen weten over het aanmelden of plaatsen, bekijkt u dan ons aanname  en plaatsingsbeleid.