Ons team

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten werken voor en met de leerlingen en zijn de spil bij de uitvoering van het onderwijsprogramma, de signalering, de bewaking van de islamitische waarden en normen en het contact met de ouders of verzorgers. Naast hun lesgevende taak hebben sommige groepsleerkrachten nog andere functies, bijvoorbeeld gedragsspecialist,  taalcoördinator, rekencoördinator, onder-, midden-, en bovenbouwcoördinator.
We streven ernaar om per groep niet meer dan twee vaste groepsleerkrachten in te zetten.
 
Intern Begeleider
Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. De organisatie van de leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten en begeleidt of initieert zorggesprekken.
 
Directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.
 
Vakleerkracht godsdienst
De godsdienstleerkrachten verzorgen de godsdienstlessen in de groepen 1 t/m 8.
 
Vakleerkracht gymnastiek
Bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 wordt één maal per week gegeven door een vakleerkracht. 
 
Onderwijsassistente
Op Al Qalam zijn er onderwijsassistentes. Zij verrichten voornamelijk onderwijsondersteunende activiteiten in de groepen.
 
ICT-coördinator
De ICT-medewerker  draagt zorg voor het computernetwerk en zorgt ervoor dat storingen snel verholpen worden. Daarnaast  staat ze alle collega's bij met raad en daad. 
 
Conciërge
De school heeft een conciërge. De conciërge verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals koffie zetten, hand- en spandiensten verlenen aan het team, kopieerwerk, dagelijkse controle en schoonmaak van toiletten en wastafels, de was, pleinwacht en kleine onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
 
Schoonmaakbedrijf
Een professioneel schoonmaakbedrijf verricht de  schoonmaakwerkzaamheden in de school.
 
Stagiaires
Om een nieuwe generatie goede leerkrachten op te leiden zijn er jaarlijks meerdere
stagiaires aan school verbonden. Zij werken onder toezicht van een groepsleerkracht en zijn in periodes van enkele weken tot een half jaar aan een groep verbonden.  Wij bieden stageplekken aan MBO en HBO studenten. Ook bieden wij stageplekken aan LIO-ers (leerkrachten in opleiding). Zij geven zelfstandig les onder toezicht van de groepsleerkracht. 
De directeur is de contactpersoon voor alle stagiaires. De school is door ECABO en Calibris tevens gecertificeerd om leerlingen vanuit o.a. het MBO een stageplaats te bieden.

Samenstelling van het team:

 
Naam Functie
Juf Inger Directeur
Juf Rachida Leerkracht groep 1/2a
Juf Kimberley en juf Soulaf Leerkrachten groep 1/2b (juf Soulaf: bouwcoördinator)
Juf Mandy Leerkracht groep 1/2c
Juf Canan en juf Nicole Leerkrachten groep 1/2d
Juf Archimou en juf Nicole Leerkrachten groep 1/2e
Juf Joy-Alice Leerkracht groep 1/2f
Juf Jacobien Leerkracht schakelklas 1/2
Juf Miriam Leerkracht groep 3a
Juf Sana Leerkracht groep 3b
Juf Hayat M en juf Naoual Leerkrachten groep 3c  (juf Naoual: taalcoördinator)
Juf Els en meester Aziz Leerkracht groep 4a
Juf Ouafaa Leerkrachten groep 4b
Juf Farida Leerkracht groep 4c
Juf Ikram en juf Farah Leerkrachten groep 5a
Juf Soumiya en juf Naima Leerkrachten groep 5b (juf Ikram, bouwcoördinator)
Juf Esther en juf Asma Leerkrachten groep 5c
Juf Naoual Leerkracht groep 6a
Juf Samia en juf Asma Leerkrachten groep 6b
Juf Souad en juf Milouda Leerkrachten groep 7a
Juf Katiba en juf Samira Leerkrachten groep 7b (juf Katiba: rekencoördinator)
Juf Laila Leerkracht groep 7c  (coördinator Teach like a Champion)
Juf Dounia en juf Hayat Leerkrachten groep 8a (juf Dounia: rekencoördinator)
Juf Houda Leerkracht groep 8b
Juf Merjem Leerkracht groep 8c (vertrouwenspersoon en bouwcoördinator)
Juf Charisa Vakleerkracht gymnastiek
Juf Suzanne Vakleerkracht cultuur
Juf Dieba Vakleerkracht Engels
Juf Oifae Vakleerkracht godsdienst/vertrouwenspersoon
Meester Abdeslam Vakleerkracht godsdienst en ICT-coördinator
juf Hafsa Intern begeleider groepen 1/2
Juf Faouzia Intern begeleider groepen 3 t/m 5 (leesspecialist)
Juf Khadija Intern begeleider groepen 6 t/m 8 (gedragsspecialist)
Juf Hasnae Onderwijsassistent
Juf Souad Onderwijsassistent
Meester Meki Conciërge