Oudervereniging

De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders en oud-ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op Al Qalam gevierd worden. Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de oudervereniging. Naast het beheren van de ouderbijdrage is de oudervereniging ook verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Hiervoor betalen de ouders die gebruik maken van het vervoer een jaarlijkse bijdrage aan de oudervereniging.

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging helpt het docenten team jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten zoals eid ul adha, eid ul fitr, Jeugdavondvierdaagse, schoolreis, sportdag en de Koningsspelen.De oudervereniging beheert de schoolbussen en organiseert het vervoer van de leerlingen die gebruik maken van het leerlingevervoer. Ook neemt de oudervereniging een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

Hoe gaat de oudervereniging te werk?
De oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de oudervereniging. Daarnaast kent de oudervereniging overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende subcommissies. De oudervereniging vergadert gemiddeld vijf keer per jaar in de aula van Al Qalam. Deze vergadering is op wisselende dagen in de week. Dit om alle leden van de oudervereniging zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen bij deze vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door de directeur van Al Qalam.

Subcommissies
Voor iedere activiteit waar de leden van de oudervereniging bij betrokken zijn wordt een subcommissie ingesteld. Deze subcommissies bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging neemt zelf ook deel in de verschillende subcommissies. Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden deze subcommissies verdeeld onder de verschillende geïnteresseerde binnen de oudervereniging. Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van een van de feesten en eventuele voorafgaande periode.

De leden binnen een subcommissies bedenken samen de invulling van een periode of dag. Ze maken een vergaderplanning en verdelen onderling de taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld:

· Maken dagprogramma

· Inkopen cadeaus en traktaties

· Voor kinderen met een allergie verzorgen we indien noodzakelijk aangepaste traktaties

· Inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming met bedrijven

· Informeren ouders

· Vragen om hulpouders voor versieren school of als hulp tijdens de activiteit

· Eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf

· Opruimen en school weer ontdoen van versiering met behulp van hulpouders

· Maken van informatief stukje voor het algemeen jaarverslag

· Beheren budget en verantwoording afleggen aan de penningmeester

· Etc.

Tijdens de algemene oudervereniging vergadering wordt er een terugkoppeling of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. Tijdens de vergaderingen en subcommissies wordt er niet alleen serieus en hard gewerkt er wordt ook veel gelachen. En als op de dag zelf ruim 470 leerlingen met een blij gezicht rondlopen en weer met mooie verhalen naar huis gaan dan is dat natuurlijk een hele mooie beloning voor al het verzette werk.

Nieuwe algemene leden gezocht!!
Veel algemene leden zijn jaren achtereen lid van de oudervereniging en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De oudervereniging is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.

Ouderbetrokkenheid
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de oudervereniging dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via info@al-qalam.nl.

Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen dan kan dit natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres. Is deelname aan de oudervereniging voor u niet mogelijk maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Hulp wordt altijd gevraagd per mail via de docent of klassenouders. U kunt u aanmelden voor de verschillende activiteiten zodra u een dergelijk verzoek heeft ontvangen.