Team

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten werken voor en met de leerlingen en zijn de spil bij de uitvoering van het onderwijsprogramma, de signalering, de bewaking van de islamitische waarden en normen en het contact met de ouders of verzorgers. Naast hun lesgevende taak hebben sommige groepsleerkrachten nog andere functies, bijvoorbeeld gedragsspecialist,  taalcoördinator, rekencoördinator, onder-, midden-, en bovenbouwcoördinator.
We streven ernaar om per groep niet meer dan twee vaste groepsleerkrachten in te zetten.
 
Intern Begeleider
Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. De organisatie van de leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten en begeleidt of initieert zorggesprekken.
 
Directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.
 
Vakleerkracht godsdienst
De godsdienstleerkrachten verzorgen de godsdienstlessen in de groepen 1 t/m 8.
 
Vakleerkracht gymnastiek
Bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 wordt één maal per week gegeven door een vakleerkracht. 
 
Onderwijsassistente
Op Al Qalam zijn er onderwijsassistentes. Zij verrichten voornamelijk onderwijsondersteunende activiteiten in de groepen.
 
ICT-coördinator
De ICT-medewerker  draagt zorg voor het computernetwerk en zorgt ervoor dat storingen snel verholpen worden. Daarnaast  staat ze alle collega's bij met raad en daad. 
 
Conciërge
De school heeft een conciërge. De conciërge verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals koffie zetten, hand- en spandiensten verlenen aan het team, kopieerwerk, dagelijkse controle en schoonmaak van toiletten en wastafels, de was, pleinwacht en kleine onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
 
Schoonmaakbedrijf
Een professioneel schoonmaakbedrijf verricht de  schoonmaakwerkzaamheden in de school.
 
Stagiaires
Om een nieuwe generatie goede leerkrachten op te leiden zijn er jaarlijks meerdere
stagiaires aan school verbonden. Zij werken onder toezicht van een groepsleerkracht en zijn in periodes van enkele weken tot een half jaar aan een groep verbonden.  Wij bieden stageplekken aan MBO en HBO studenten. Ook bieden wij stageplekken aan LIO-ers (leerkrachten in opleiding). Zij geven zelfstandig les onder toezicht van de groepsleerkracht. 
De directeur is de contactpersoon voor alle stagiaires. De school is door ECABO en Calibris tevens gecertificeerd om leerlingen vanuit o.a. het MBO een stageplaats te bieden.
 

Samenstelling team

 
Naam Functie
Juf Inger Directeur
Juf Kristel Leerkracht groep 1/2a (taalcoördinator)
Juf Kimberley H Leerkracht groep 1/2b
Juf Marie-José en juf Mandy Leerkrachten groep 1/2c
Juf Canan en juf Nicole Leerkrachten groep 1/2d
Juf Archimou en juf Nicole Leerkrachten groep 1/2e
Juf Joy-Alice Leerkracht groep 1/2f
Juf  Suzanne en juf Soulaf Leerkrachten groep 1/2g (juf Soulaf: bouwcoördinator)
Juf Eva Leerkracht schakelklas
Juf Kimberley G en juf Miriam Leerkrachten groep 3a
Juf Sana Leerkrachten groep 3b
Juf Hayat M en juf Soumiya Leerkracht groep 3c
Juf Farida Leerkrachten groep 4a
Juf Els en juf Milouda Leerkracht groep 4b
Juf Ikram en juf Samira Leerkrachten groep 4c
Juf Samia en juf Naima Leerkrachten groep 5a
Juf Esther en meester Aziz Leerkrachten groep 5b (meester Aziz: bouwcoördinator)
Juf Naoual M en juf Nadia Leerkrachten groep 6a
Juf Naoual B en juf Asma Leerkrachten groep 6b (juf Naoual: taalcoördinator)
Juf Laila Leerkrachten groep 6c
Juf Katiba en juf Hayat R Leerkrachten groep 7a (juf Katiba: rekencoördinator)
Juf Houda Leerkrachten groep 7b
Juf Dounia Leerkracht groep 7c (juf Dounia: rekencoördinator)
Juf Souad K en juf Farah Leerkrachten groep 8a (juf Souad: bouwcoördinator)
Juf Merjem Leerkracht groep 8b (vertrouwenspersoon)
Juf Naomi Vakleerkracht gymnastiek
Juf Suzanne T
Juf Ouafaa
Vakleerkracht cultuur
Invalleerkracht alle groepen
Juf Oifae Vakleerkracht godsdienst/vertrouwenspersoon
Meester Abdeslam Vakleerkracht godsdienst en ICT-coördinator
juf Hafsa Intern begeleider groepen 1 t/m 2
Juf Faouzia Intern begeleider groepen 3 t/m 5 (leesspecialist)
Juf Khadija Intern begeleider groepen 6 t/m 8 (gedragsspecialist)
Meester Meki Conciërge