Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die controleert of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden.

De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen, voert er een kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding.

Het gaat bij het inspectietoezicht niet alleen om cognitieve prestaties, maar ook om burgerschap en de sociale veiligheid.

Aan de hand van het schoolbezoek stelt de onderwijsinspectie een rapport op. De meest recente rapporten kunt u hier downloaden.

rapport 12 oktober 2021

rapport uit 2016

rapport VVE