wachtlijst

Wachtlijsten

Alle groepen zitten op dit moment helemaal vol, we nemen dat ook geen kinderen meer aan in de groepen 2 tot en met 8. Ook is het voor het schooljaar 2019-2020 het helaas niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven voor groep 1.

Wel is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor het schooljaar 2020-2021. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. Alleen in het geval van verhuizing
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directeur, na toestemming van het bestuur, besluiten om af te wijken van de procedure. 
 

Hoe werkt de wachtlijst?

Nadat het maximaal per jaar in te schrijven aantal leerlingen is bereikt worden de leerlingen op volgorde van aanmelding ingeschreven op de wachtlijst. Het kind krijgt een voorlopige plek op die lijst. Wanneer er op de lijst van geplaatste kinderen ruimte komt (door bijv. een verhuizing), wordt u door de school gebeld als u bovenaan de wachtlijst staat.