schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs hebben wij als school beschreven aan welke onderwijsbehoeften wij als school kunnen voldoen. In dit document staat beschreven wat wij als basisondersteuning zien en welke extra ondersteuning wij kunnen bieden. Ook geven wij in dit document onze grenzen aan en beschrijven wij waar we niet aan kunnen voldoen. Klikt u op de link om ons Schoolondersteuningsprofiel te lezen